Kovanie musí fungovať hladko a správne. Nemalo by zadrhávať, ani by sa nemali o seba jednotlivé časti zachytávať.