Tesnenie by malo byť dostatočne pružne a malo by priliehať k okennému rámu, tak aby dokonale tesnilo okno alebo dvere.