Prečo sa moje okná rosia?

Trápia vás zarosené okná? Koho je to vina?

Keď opomenieme fakt, že pohľad na zarosené okná nikoho príliš nenadchne, nastáva otázka, či možno považovať kondenzáciu len za „kozmetickú“ chybu alebo závažný problém. Odpoveď je naporúdzi, všade tam, kde sa dlhodobo koncentruje vlhkosť, hrozí riziko vzniku plesní.

Ako vlastne vzniká kondenzácia? Kondenzácia alebo rosenie vznikne vtedy, keď sa teplý a vlhký vzduch stretne s chladnejším povrchom. V prípade okien môže byť príčin hneď niekoľko. Dobrou správou je, že vo veľkej väčšine prípadov nie sú na vine samotné okná (naopak väčšinou je to známka toho, že okná dobre tesnia). Problém je skôr v spôsobe ich používania.

Aby ste mohli s kondenzáciou účinne bojovať, musíte najprv zistiť, kde vzniká. Z tohto pohľadu rozlišujeme štyri možné príčiny a začneme u tých menej častých:

  • Rosenie okenných skiel z vonkajšej strany je signálom, že okná majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Vonkajšie sklo sa v tomto prípade ochladzuje viac, ako je teplota okolia a neohrieva sa prestupom tepla z vnútra von. Nejde teda o chybu, ale o prirodzený jav v dôsledku premenlivého vonkajšieho počasia, ktorému ťažko rozkážeme.
  • Rosenie v priestore medzi sklami je spôsobené tým, že do priestoru medzi sklami, ktorý má byť správne hermeticky uzavretý, vniká vzduch. Môže to byť spôsobené prasklinou na skle alebo netesnosťou rámčeka a spojenia skiel. Každopádne v tomto prípade ide o chybu na okne, ktorú v prípade, že ste sklo alebo rámček nepoškodili sami, ihneď reklamujte.
  • Rosenie rámu vo funkčnej škáre alebo z vnútornej strany môže mať viac príčin. Napríklad rosenie rámu môže byť spôsobené nesprávne realizovaným napojením okna na ostenie, kde chýba tepelná izolácia a tvoria sa tepelné mosty. Rám sa tak ochladzuje privádzaným studeným vzduchom zvonku a teplý vzduch vo vnútri miestnosti na ňom kondenzuje. Skutočnú príčinu musí odhaliť a riešiť odborník, ktorý by mal skontrolovať správnosť postupu inštalácie okien v porovnaní s projektom a posúdiť, či okná nie sú pokrivené a podobne.
    Ďalšou príčinou môže byť nesprávne vetranie, tomu sa budeme venovať nižšie. Každopádne je rosenie rámov závažný problém, pretože, ak by kondenzát vo vnútri rámu zamrzol, môže dôjsť napríklad k poškodeniu tesnenia okna.
  • Rosenie okenných skiel z vnútornej strany býva najčastejším problémom. Najmä pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších budov. Na svedomí ho môže mať nízka vnútorná povrchová teplota skla a vysoká vlhkosť v byte. Pri nových oknách, ktoré spĺňajú požiadavky najnovších noriem, by nemalo dochádzať k povrchovej kondenzácii. Ak áno, zamyslite sa nad spôsobom užívania vnútorného priestoru a nad dodržiavaním zásad správneho vetrania.

Najčastejšou príčinou rosenia okien z vnútornej strany je vysoká vlhkosť v miestnosti. S ňou sa môžete stretnúť nielen v novostavbách, ale aj v starších domoch alebo dokonca i v panelákoch. V niektorých účelových miestnostiach, ako sú kúpeľne alebo práčovne, sa s vyššou vlhkosťou počíta. I tak by ste mali mať pri kúpaní alebo sprchovaní zatvorené dvere, aby sa para zbytočne nešírila po domácnosti a rámy okien osušiť prípadne dezinfikovať. Vlhkosť zvyšuje tiež varenie (používajte digestory), sušenie bielizne, príliš veľa izbových rastlín, atď.

Aby vzduch mohol cirkulovať ako má, zdroj tepla by mal byť vždy umiestnený pod oknom alebo v jeho tesnej blízkosti. Pozor na závesy a žalúzie. Vnútorné žalúzie obmedzujú pohyb vzduchu po skle a môžu vznikať tzv. studené kapsy, v ktorých dochádza ku kondenzácii. V chladných dňoch preto žalúzie radšej vyťahujte.

Akokoľvek sa zdá byť otázka kondenzácie banálna, príjemná klíma v miestnosti je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby ste sa doma cítili dobre. A nielen to, vlhkosť v interiéri má zásadný vplyv na kvalitu vášho zdravia. Hoci hygienické normy tolerujú vlhkosť v interiéri medzi 30 až 70 %, ideálna je 40 %. Dlhodobá vlhkosť vyššia ako 50 % už môže vyvolávať určité zdravotné komplikácie spôsobené nadmerným množením baktérií a roztočov alebo rastom plesní.
Zdravotné riziko však nie je jediným negatívom vyššej vlhkosti v byte. Treba si uvedomiť ďalší fyzikálny jav, tzv. entalpiu. Vzduch nasýtený vodnými parami totiž potrebuje na svoj ohrev výrazne vyššiu teplotu ako suchší vzduch. Rozdiel potreby tepla pri vykurovaní miestnosti s 45 % až 70 % vlhkosťou môže byť vyšší aj o 20 %.

Nežiaducej vlhkosti v interiéri teda zabránite správnym vetraním. Správny spôsob vetrania budovy by mal byť súčasťou projektu budovy, nemal by ním byť poverovaný dodávateľ okien. Počuli ste už pojmy ako štrbinové vetranie, nárazová alebo priečna ventilácia? Možno nepočuli, ale určite ich poznáte. Štrbinová ventilácia je aj ľudovo povedané „ventilačka“, keď okno pootvoríte na úzku štrbinu. Pre dlhé vetranie však odborníci tento spôsob neodporúčajú, pretože dochádza k výraznému ochladeniu okenného ostenia a vzrastá nebezpečenstvo vzniku kondenzačnej vody, teda tvorenia plesní. Pri nárazovom vetraní treba na krátku chvíľu (4 až 10 minút) otvoriť okno dokorán. Dôjde k rýchlej výmene vzduchu pri minimálnych energetických stratách. No a priečna ventilácia je jednoducho prievan, keď na okamih (2 až 4 minúty) otvoríte dokorán nielen všetky okná, ale aj dvere a prievan vymení všetok vzduch v  priestore. Tento spôsob ventilácie je najúčinnejší, nestihnú sa ochladiť steny a mal by sa realizovať niekoľkokrát za deň. Nezabudnite pred vetraním kúrenie buď vypnúť alebo stlmiť na minimum.

Vetranie pri zavretom okne

Hoci je veľká väčšina okien vybavená tzv. mikroventiláciou, tento spôsob výmeny vzduchu odborníci neodporúčajú. A hneď z niekoľkých dôvodov. Nízka priedušnosť nezaistí potrebnú výmenu vzduchu v interiéri, vo funkčnej škáre môže vzniknúť kondenzát alebo namŕzať tesnenie. Pri otvorení mikroventilácie sa navyše zníži zvukotesnosť okna a čo je podstatné, zníži sa celková bezpečnosť. V prípade vlámania cez okno v pozícii mikroventilácie nemáte u poisťovne šancu na poistné plnenie.

Preto existujú aj možnosti, ako vetrať pri „zatvorenom“ okne. Označujú sa ako vetranie štrbinami integrovanými do výplne stavebných otvorov a vyžadujú trvalé zásahy do okna.
Prvá z nich je systém vetracích kanálikov, keď sa do rámu okna vyfrézujú otvory a vzduch nimi prúdi dovnútra a von. I v tomto prípade hrozí riziko vzniku kondenzátu vo vnútri rámu a je to opatrenie skôr nevhodné. Ak by ste sa chceli v budúcnosti tohto riešenia zbaviť, neostane vám nič iné, ako vymeniť celé okná za nové. Najpokročilejšou metódou je použitie vetracej klapky. Funguje na princípe rozdielov tlakov vzduchu. Klapka upevnená na ráme potom pôsobí ako ventil, ktorý umožňuje výmenu vzduchu a tým zabezpečuje jeho stálu cirkuláciu v miestnosti pri zachovaní dôležitých vlastností okna vrátane minimalizácie tepelných strát a zvukového útlmu. Teplý vzduch odchádzajúci z miestnosti prechádza rámom okna a ohrieva studený vzduch, ktorý prichádza zvonku. Jednoduchšie klapky vymenia 5 až 7 m3 vzduchu za hodinu, novšie modernejšie klapky umožňujú aj vlastné nastavenie a výmenu 12 až 35 m3 vzduchu za hodinu.

Vetracie klapky sa dajú na už namontované okná namontovať, len vo veľmi obmedzenej miere. Ale existujú možnosti aj pre už namontované okná, nebojte sa nám napísať.

Výmena skla sa prevádza priamo u Vás doma, je to čistý proces, pri ktorom nenastáva žiadne znečistenie okolia. Spolupracujeme s výrobcami izolačných dvojskiel, takže vieme dodať sklo podľa Vašej potreby.

Tak isto dodávame aj bezpečnostné sklá, opatrené bezpečnostnou fóliou.