Funkcia okenného kovania, oprava okenného kovania

Pod okenným kovaním rozumieme všetky prvky okna (najčastejšie z kovu alebo plastov), ktorými sa zabezpečuje jeho kompletná konštrukcia otvárania, zatvárania a manipulácia pri jeho používaní.  Okenné závesy sú čiastkové konštrukčné prvky kovania, ktorými sa prenášajú sily z okenného krídla do okenného rámu. Sú to sily vyvolané vlastnou hmotnosťou okenného krídla ako celku ( rám krídla a zasklenie) a bodové zaťaženie vertikálnou silou spôsobenou občasným prevádzkovým zaťažením okna.

Kovanie okna tvoria:

 • okenné závesy – so zadlabaním, so skrutkou, s vrchným plechom, brzdiace závesy pre kývavé okná a pod.,
 • uzavieracie a uzamykacie kovanie – zástrčky, obrtlíky, jazýčky, klapky, valčekové uzávery, lankové uzávery, rázvorové uzávery, závory, zámky a pod.,
 • ovládacie prvky – kľuky, páky, rukoväte,
 • prvky na stabilizáciu polohy krídla – stavače, nožnice, rozpery, nárazníky,
 • spojovacie prvky – skrutky, spojky a pod.,
 • vystužujúce prvky – uholníky, pásiky,
 • vrchné krycie kovanie,
 • pojazdné a stabilizačné kovanie pri posuvných a skladacích oknách – koľajnice, kĺby, kolieska, pojazdné mechanizmy, stabilizačné tŕne a pod..

Moderné okno, spĺňajúce fyzikálne a úžitkové požiadavky, by malo mať celoobvodové kovanie, ktorého funkciou je:

 • celoplošné dovretie okenného krídla a tým aj kompresia tesniaceho profilu,
 • združenie otváravej a výklopnej funkcie okna,
 • zvýšenie bezpečnosti okna.

Rozmery drážok na celoobvodové kovania sú v súčasnosti typizované tak, aby jednotne vyhoveli radu európskych výrobcov.

Okenné kovanie teda spĺňa funkciu tesnenia okna, tým že uzavrie a privrie okno po celom obvode. Podľa výrobných noriem, by malo kovanie pri štandardnej bezpečnosti mať uzatvárací bod minimálne každý 750 mm, tým dosiahne optimálne dovretie celého krídla. Ďalšou úlohou kovania je bezpečnosť. Kovanie použité pri starších oknách sa nedá zaradiť do žiadnej bezpečnostnej triedy, keďže neobsahuje žiadny bezpečnostný bod. Za bezpečnostný bod sa považuje hríbikový čap, ktorý pri zavretí okna zapadne do bezpečnostného protikusu, ktorý je pripevnený k oceľovej výztuži okna, čo bráni vypáčeniu okenného krídla. Bližšie sa tejto problematike venujeme v samostatnej kapitole. A samozrejme poslednou funkciou je zabezpečiť rôzne spôsoby otvárania, podľa potrieb klienta.

Okenné kovanie pri plnení svojich funkcií musí odolávať počas svojej životnosti mechanickým a poveternostným vplyvom. Mechanickým vplyvom odoláva pri každom otvorení a zatvorení okna. Časti kovania sa pri otáčaní kľučky pohybujú vo vodiacich koľajničkách, ktoré sú od výroby ošetrené klzným mazivom. Toto mazivo sa ale časom vytráca, alebo naň nasadá prah. V niektorých prípadoch sa stáva, že už pri opravách okenných ostení po montáži okien, sa nepozornosťou murárskych majstrov dostanú do kovania čiastočky omietky, ktoré spôsobujú zadrhávanie. Mechanickým vplyvom odoláva kovanie aj pri zle nastavenom okne, ktoré je napríklad ovisnuté a uzamykací bod nesprávne zachádza za rámový protikus, preto je treba vyvinúť väčšiu silu na kľučku, čo sa samozrejme prejaví aj na sile pôsobiacej na kovanie. V tomto prípade je možné zlomenie niektorých častí.

Poveternostným vplyvom odoláva kovanie okrem bežných miestnostní hlavne vo vlhkom prostredí, kúpelne, pivnice, a pod… Kovanie je vyrábané zo špeciálnej ocele, ktorá je opatrená rôznymi povrchovými úpravami, tak aby odolávalo čo najlepšie vlhku. Avšak do veľmi vlhkých prostredí je na trhu kovanie, ktoré je vyrábané priamo z nerezového materiálu.

Ako sa dá opraviť moje kovanie

Pri obhliadke Vašich okien, náš technik zistí stav vášho kovania. Po diagnostikovaní chyby je možná výmena jednotlivých pokazených dielov, alebo aj celej sady kovania. Tak isto je možné upraviť otvárania okna, napr. z otváravého na otváravo-sklopné. Vymeniť kovanie za bezpečnostné, alebo len doplniť ďalšie uzatváracie body, ktoré zvýšia privretie krídla k okennému rámu.

Kovanie potrebuje aj svoju bežnú údržbu, ktorá spočíva v tom, aspoň raz ročne očistiť kovanie od prachu, a premazať ho mazacím olejom.