projekt nekúr ulicu

Okná do vašej domácnosti si kupujete s predstavou, že to bude na celý život. Aby to však bola pravda, je potrebné sa o okná pravidelne starať. Umývanie okien vám umožní užiť si pekný výhľad, no na ich funkčnosť má len nepatrný vplyv. Každé okno vo vašej domácnosti podlieha viacerým nepriaznivým vplyvom zvnútra i zvonku. Každodenná manipulácia a nástrahy počasia sú pre okno záťažou. Ak vetráte minimálne dvakrát za deň, otvoríte a zatvoríte okno, v jednej miestnosti, minimálne 1 460-krát ročne. Predpokladáme, že s oknami manipulujete aj z iného dôvodu, tak počet otvorení a zatvorení narastá.

Aj samotní výrobcovia okien odporúčajú pravidelnú údržbu a servis okien.
• výrobcovia kovaní nariaďujú 1 x ročne mazať pohyblivé časti kovaní
• výrobcovia okien v rámci záručných podmienok určujú vykonanie kontroly a nastavenia okien min. 1 x za dva roky
• výrobcovia tesnení upozorňujú, že po cca 6-8 rokoch ich výrobky strácajú pružnosť a tým aj izolačné schopnosti, tiež nariaďujú raz ročne premazať tesnenie

PREČO ÚDRŽBA

Aj okná starnú a strácajú svoje izolačné schopnosti. Aby si zachovali parametre ga- rantované výrobcom, je potrebná ich údržba. Pokiaľ sa žiadna nevykonáva, tak okná vo väčšine prípadov nesprávne doliehajú a netesnia. Dochádza k úniku tepla, k pre- púšťaniu prachu a hluku. Zároveň dochádza k nadmernému opotrebovaniu, čo môže mať neskôr za následok mechanické poškodenie jednotlivých dielov a stým súvisiace nákladné opravy, alebo výmenu celého okna.

ČO ZÍSKATE U NÁS

V rámci projektu Nekúr ulicu Vám zabezpečíme BEZPLATNÚ OBHLIADKU okien a dverí. Na základe zisteného stavu Vám radi navrhneme riešenie podľa Vašich potrieb. Obhliadka okien je dnes už nevyhnutnosť! Pri každej obhliadke skontrolujeme stav, funkčnosť a bezpečnosť Vašich okien.

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY S OKNAMI

Okná nie sú bezúdržbový výrobok. Aj ony starnú a strácajú svoje izolačné vlastnosti. Počas roka sa na našich oknách vystriedajú rôzne vonkajšie podmienky ako je slnečné žiarenie, mráz, dážď alebo vietor. Keďže sa chceme vo svojom domove cítiť v bezpečí a chceme, aby okná plnili svoju funkciu dlhodobo, musíme sa o ne starať.

Gumové tesnenia starnutím strácajú svoju pružnosť a tesnosť, čo má za následok prepúšťanie chladu, hluku a nečistôt z exteriéru. Tesnenie by malo byť dostatočne pružné a malo by priliehať k okennému rámu, tak aby dokonale tesnilo okno alebo dvere. Tesnenie by nemalo byť suché a popraskané. Tesnenie je často vystavené náročným podmienkam, a preto je potrebné ho po vyčistení natrieť špeciálnymi prípravkami na to určenými.

Sklo by malo byť čisté a nemal by medzi sklami vznikať kondenzát. Ak by ste mali takéto podozrenie, určite ide o poškodenie skla kedy je dôležité sklo vymeniť.


Vo vlhkom a agresívnom prostredí kovové diely podliehajú korózii. Najčastejšie sa s týmto problémom stretávame v kuchyni a kúpeľni. Najvhodnejším riešením je výmena skorodovaných komponentov za nerezové, ktoré majú vo vlhkom prostredí lepšie vlastnosti.

Pohyblivé časti kovania sa nadmerne opotrebúvajú, pokiaľ nie sú pravidelne mazané. Kovanie musí fungovať hladko a správne. Nemalo by zadrhávať, ani by sa nemali o seba jednotlivé časti zachytávať. Často sa stáva, že usadené nečistoty spôsobujú škrípanie pohyblivých častí. Dôležité je kovanie udržiavať čisté a v prípade potreby je ho potrebné namazať.

Pôsobením gravitácie začnú krídla časom ovísať. Ovisnuté krídlo má za následok aj zabránenie uzavretia kľučky do zvislej polohy. To znamená, že okno nie je úplne uzatvorené a umožňuje násilné vniknutie. Až 82 % vlámaní do rodinných domov je spáchaných cez okná a terasové dvere jednoduchým naradím, akým je napríklad skrutkovač.

Pozor na najmenších

POZOR NA NAJMENŠÍCH

Nezabezpečené okno predstavuje pre deti, ktoré fascinuje všetko nedostupné a zakázané, mimoriadne riziko. Vybavte svoj domov vhodnými bezpečnostnými prvkami tak, aby vaše deti nemohli okná a balkónové dvere samovoľne otvoriť.

AKÉ SÚ NÁSLEDKY ZANEDBANEJ PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY A SERVISU?

• nadmerné opotrebovanie jednotlivých častí a skrátenie životnosti
• strata funkčnosti
• nepriaznivé vplyvy na zdravie, zvýšená hlučnosť, prašnosť, alergie
• zvýšené prehrievanie interiéru počas horúcich letných dní
• znížený komfort bývania
• znížená bezpečnosť
• výrazné úniky tepla, až na úrovni 40 % nákladov na kúrenie

Pôsobnosť

Máme zastúpenia na celom území Slovenska.

Podpora

Stoja za nami odborníci zo všetkých oblastí výroby okien.

Záruka

Na našu prácu poskytujeme záruku.

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY

Spolupracujeme s poprednými výrobcami, preto Vám vieme zabezpečiť originálne diely a príslušenstvo.

CERTIFIKOVANÉ SKÚSENOSTI

Sme držiteľmi certifikačných skúšok montáže okien, kovaní a ďalšej techniky.

BEZKONKURENČNÉ CENY

Cenu servisu Vám postavíme na mieru. Obliadky stavu a funkčnosti okien a dverí u zákazníkov sme ochotní vykonať bezplatne a nezáväzne.

17-ROČNÉ SKÚSENOSTI

Máme 17-ročné skúsenosti s výrobou, montážou a servisom plastových okien, kovaní a tieniacej techniky.

ČO VÁM MÔŽE SPOLUPRÁCA S NAMI PRINIESŤ?

• zabezpečenie funkčnosti okien a dverí pre užívateľov
• predĺženie životnosti bez nutnosti výmeny kompletných okien a dverí
• predchádzanie nákladným opravám, búracím a stavebným prácam
• výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a klimatizáciu bytových jednotiek
• úspory energie na úrovni 25 – 40 %
• zvýšenie komfortu bývania, prostredníctvom inštalácie vhodnej tieniacej techniky, sietí proti hmyzu a prvkov smart domácnosť
• zníženie hlučnosti a prašnosti
• zvýšenie bezpečnosti, zaistenie objektov proti vykradnutiu
• ochrana zdravia a bezpečnosť detí

KONTAKTUJTE NÁS A VYUŽITE MOŽNOSŤ BEZPLATNEJ OBHLIADKY VAŠICH OKIEN A DVERÍ.