Exteriérové žalúzie


Exteriérové žalúzie patria dlhodobo medzi favoritov vonkajšieho tienenia. Z hľadiska úspory energie sú významnou súčasťou stavby. V zime šetria náklady na vykurovanie, v lete výdavky na klimatizáciu. Ich výhodou je možnosť nastavenia termoregulačného efektu naklopením lamiel, vysoký stupeň zatienenia a zníženie hladiny prechádzajúceho vonkajšieho hluku. Ovládanie je riešené manuálne alebo elektricky, s možnosťou pripojenia do systému inteligentného riadenia.


Máte záujem o exteriérové žalúzie?