Údržba plastových okien

Prečo je údržba okien taká dôležitá?

Mnohí z nás žijeme v presvedčení, že problémy s oknami sa končia výmenou starých za nové. Avšak aj o nové okná sa treba starať. Zanedbaním ich pravidelnej údržby môže dôjsť k výraznému skráteniu ich životnosti a komplikáciám pri ich užívaní. Tieto sa môžu prejaviť nedostatočným doliehaním, či už z dôvodu nesprávneho nastavenia, alebo poškodeného tesnenia čím dochádza k úniku tepla, k prepúšťaniu prachu, hluku, okná vŕzgajú, čo môže mať neskôr za následok aj mechanické opotrebovanie a s tým súvisiace dodatočné náklady na opravu alebo v horšom prípade až výmenu.

Keďže naše okná odolávajú počas celého roka rôznym poveternostným podmienkam, prvým a základným krokom je ich dôkladné čistenie. K umývaniu okenných rámov a skiel používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou, ideálna je jarová alebo mydlová voda. Pokiaľ potrebuje z rámov odstrániť odolnejšie nečistoty, použite vždy len špeciálny čistič, ktorý je určený vyslovene na tento účel. Periodicita čistenia je závislá od miery znečistenia. Peľ, častice dechtu alebo kovov môžu byť pod vplyvom slnečného žiarenia zapečené do okna. Čím ostáva usadený nános na oknách dlhšie, tým je jeho odstránenie náročnejšie.

Zabúdať by sme nemali ani na  vnútorné časti okenného rámu a odvodňovacie kanáliky, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane spodku okna. Slúžia na odvod vody, ktorá môže vzniknúť kondenzáciou pri prechode teplôt. Z času na čas je potrebné skontrolovať, či nie sú tieto kanáliky upchaté prachom a nečistotami.

Druhým krokom je pravidelná údržba. Táto spočíva prioritne v starostlivosti o kovania a tesnenia.

Kovanie musí fungovať hladko a správne. Nemalo by zadrhávať, ani by sa nemali o seba jednotlivé časti zachytávať. Často sa stáva, že usadené nečistoty spôsobujú škrípanie pohyblivých častí. Dôležité je kovanie udržiavať čisté a v prípade potreby je ho potrebné namazať. Na väčšine kovaní je zobrazená ikona olejničky, ktorou už samotní výrobcovia upozorňujú užívateľov, že kovanie je pre zachovanie správnej funkčnosti potrebné raz ročne premazať. Dôležité je skontrolovať kovanie a tesnenie okien. Keďže pri zmenách teplôt dochádza k dilatácii plastového rámu a v kombinácii s častým užívaním a vplyvom gravitácie dochádza k ovisnutiu okenného alebo dverového krídla. Pri kontrole kovania je potrebné skontrolovať, či otváranie a zatváranie funguje správne a nikde sa nezachytáva. Ak je niečo uvoľnené je potrebné to dotiahnuť. Taktiež častým problémom je povolená kľučka.  Vzhľadom k týmto skutočnostiam vyžaduje každé okno, resp. dvere kontrolu a údržbu, každé dva roky.

→Tesnenie by malo byť dostatočne pružne a malo by priliehať k okennému rámu, tak aby dokonale tesnilo okno alebo dvere. Tesnenie by nemalo byť suché a popraskané. Požadovaný stav dosiahneme aplikáciou špecializovaného prípravku na tesnenie alebo silikónového oleja, ktoré mu zabezpečí revitalizáciu, pokiaľ nie je staršie ako 5-6 rokov.