Pergoly


Pergolový systém Panoramica umožňuje vyskladanie pergoly na mieru. Strechu tvoria lamely rôzneho tvaru a šírky, ktoré sa dajú naklápať a regulovať tak intenzitu predchádzajúcich slnečných lúčov. Pri dodržaní predpísaného sklonu strechy a zaklopení lamiel systém zabezpečuje zároveň ochranu proti dažďu. Odtok vody je riešený žľabom alebo cez nosný stĺp pergoly.


Máte záujem o pergolu?