Plisé


Plisé umožňuje zatieniť okrem pravidelných aj šikmé, poloblúkové a oblúkové plochy, preto sa dá použiť aj tam, kde nie je možné nainštalovať iné typy tienenia. Je vyrobené zo skladanej textílie, ktorá sa ľahko prispôsobí každému tvaru okna. Plisé možno využiť aj pri strešných oknách a zimných záhradách. Vybrané modely je možné ovládať motoricky. Výhodou je možnosť sťahovania látky z oboch strán, zhora nadol aj zdola nahor.


Máte záujem o plisé?