sutaz o servis okien

Ďakujeme za Váš záujem, prihlasovanie do tohto kola súťaže o servis a údržbu okien v hodnote 400 € je ukončené.
V tomto týždni budú prebiehať posledné obhliadky u všetkých prihlásených a v pondelok, 28. marca bude vyhlásený výherca!

Ako na to?

·        Zaregistrujte svoj záujem o vykonanie BEZPLATNEJ obhliadky stavu a funkčnosti okien vo formulári na tejto stránke

·        Najneskôr do 2 pracovných dní po prihlásení Vás budú kontaktovať zamestnanci spoločnosti OK servis, s ktorými si dohodnete presný termín vykonania fyzickej obhliadky

·        Podmienkou zaradenia účastníka do žrebovania o hlavnú cenu je vykonania fyzickej obhliadky stavu a funkčnosti okien u účastníka v termíne najneskôr do 25. marca 2022

·        Zaregistrovať do súťaže sa môžete od  21. februára do 20. marca 2022, pričom všetky fyzické obhliadky budú vykonané najneskôr v týždni od 21. do 25. marca 2022

·        Každému účastníkovi bude vystavený Zápis o obhliadke a taktiež vyplní súťažný lístok, prostredníctvom ktorého sa zapojí do žrebovania

·        Žrebovanie prebehne 28. marca 2022 na FB stránke OK Servis, pričom výherca bude kontaktovaný prostredníctvom emailu, ktorý vyplnil na hracej karte

·        Vyžrebovaný bude 1 výherca. Môžu nastať 3 situácie:

o    cena servisu a údržby vyčíslená technikom pri obhliadke bude rovná 400 €

o    cena servisu a údržby vyčíslená technikom pri obhliadke bude nižšia ako 400 € – výherca si bude môcť vybrať službu, ktorá mu bude vykonaná navyše (dorovnaných 400 €)

o    cena servisu a údržby vyčíslená technikom pri obhliadke bude vyššia ako 400 € – výherca sa môže rozhodnúť, či výhru príjme a v akom rozsahu. Môže ju prijať čiastkovo – vykonaný bude servis a údržba len v hodnote 400 €. V prípade, že sa výherca rozhodne vykonať servis v rozsahu navrhovanom technikom doplatí rozdiel medzi výškou výhry a výškou stanovenou v Zápise z obhliadky.

·        V prípade, že sa Výherca z akéhokoľvek dôvodu rozhodne svoju výhru neprijať prepadá táto výhra v prospech spoločnosti OK Servis, ktorá vyžrebuje ďalšieho výhercu. Fyzická obhliadka je pre účastníkov súťaže BEZPLATNÁ a nezaväzuje účastníka k využitiu služieb spoločnosti OK Servis.

Kompletné znenie pravidiel súťaže o servis a údržbu okien v hodnote 400 € nájdete tu: pravidlá súťaže.